AIDIPE-L Archivos

Foro sobre Investigacion Educativa de la Asociacion AIDIPE

AIDIPE-L@LISTSERV.REDIRIS.ES

Opciones: Vista Forum

Use Monospaced Font
Por defecto enseñar Text Part
Mostrar todas las cabeceras de correo

Mensaje: [<< Primero] [< Prev] [Siguiente >] [Último >>]
Tema: [<< Primero] [< Prev] [Siguiente >] [Último >>]
Autor: [<< Primero] [< Prev] [Siguiente >] [Último >>]

Print Responder
Subject:
Emisor:
Jesús Miguel Muñoz Cantero <[log in para visualizar]>
Reply To:
Foro sobre Investigacion Educativa de la Asociacion AIDIPE <[log in para visualizar]>
Fecha:
Tue, 13 Oct 2020 16:00:33 +0000
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (115 lines)
Estimados/as AIDIPEROS/AS,
el prximo da 23 vamos a celebrar la III Conferencia sobre el plagio acadmico en el Sistema Universitario en la que participa nuestra asociacin en su Delegacin de Galicia. Es online y est abierta por si es de vuestro inters. Tenemos 200 plazas limitadas. Si a alguno/a le interesa puede preinscribirse en:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WGz5UoVppaqNOpwX2zWHMf3ZUMTY0RUpSSEFTQzk0REw3VkpCSEFRMExMQy4u


El programa es el siguiente:


DIA 23 DE OUTUBRO DE 2020
CONFERENCIAS ONLINE.
Plataforma: TEAMS

ACTO DE BENVIDA
9:15-9:30
Mgfco. Sr. Reitor da Universidade da Corua. Julio Abalde Alonso.
Sr. Jos Alberto Dez de Castro. Secretario Xeral de Universidades. Xunta de Galicia
Sr. Manuel Peralbo Uzquiano. Facultade de Ciencias da educacin. UDC
Dr. Jess Miguel Muoz Cantero. Coordinador do proxecto. UDC

9:30-10:00
Conferencia: Os portais web como ferramentas para a compra-venta de traballos acadmicos
Dr. Rubn Lluc Comas Forgas. PTU. Universitat des les Illes Balears
Modera: Jess Miguel Muoz Cantero. UDC

10:00-10:30
Conferencia:
Dr. Camilo Isaac Ocampo Gmez-Uvigo
Dra. Ana Porto Castro. USC
Modera: Dra. Eva M Espieira Belln. UDC

10:30 - 11:00
Conferencia:
O Plaxio no alumnado de doutoramento
Dra. M Josefa Mosteiro Garca. USC.
Dra. Jess Miguel Muoz Cantero. UDC.

11:00 - 11:30
Conferencia:
Percepcin do plaxio acadmico a travs dos grupos de interese: estudantes, profesorado e responsables acadmicos
Dra. M Cristina Prez Crego. UDC.
Modera: Eva M Espieira Belln. UDC.

11:30-11:45
Presentacin:
O Plaxio acadmico no confinamento producido pola COVID-19 na UDC e a difusin de resultados a travs da web: plaxio acadmico
Dra. Eva M. Espieira Belln. UDC.
Modera: Jess Miguel Muoz Cantero. UDC.

11:45 CLAUSURA

Todas as conferencias faranse por TEAMS. O equipo organizador enviar un enlace de invitacin con dous das de antelacin.
PRAZAS LIMITADAS POR CONTROL DE ACCESO: 200


En cumprimento do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo  proteccin das persoas fsicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e  libre circulacin destes datos (RXPD), e do artigo 11 da Lei Orgnica 3/2018, de 5 de decembro, de proteccin de datos persoais e garanta dos dereitos dixitais (LOPD), informamos que os datos que nos facilite a travs do presente formulario, sern tratados baixo a responsabilidade da Universidade da Corua (UDC), sendo os seus datos de contacto Ra Maestranza 9, 15001, A Corua, telfono 981167000, correo electrnico [log in para visualizar]
A finalidade do tratamento destes datos persoais  de carcter formativo. Todas as persoas que entren en contacto con estes datos coa citada finalidade cumprirn o deber de confidencialidade establecido no artigo 5 LOPD. Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para cumprir coa citada finalidade, sen prexuzo da sa conservacin en relacin coa posible esixencia de responsabilidades legais. Os datos sern destrudos unha vez finalizado o evento e emitido o correspondente certificado de asistencia.

Vostede consinte expresamente no citado tratamento de datos aos efectos de cumprir coa finalidade descrita e ter dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, sen efectos retroactivos, salvo que o tratamento dos datos quede xustificado con algunha das outras bases de lexitimacin contempladas no artigo 6 RXPD. As mesmo, ten dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificacin ou supresin dos seus datos persoais e a limitacin do seu tratamento. Tamn ter dereito a opoerse ao citado tratamento, as como a solicitar, salvo casos de interese pblico e/ou exercicio de poder pblico, a portabilidade dos seus datos. As mesmo, tern dereito a non ser obxecto de decisins individuais automatizadas, includa a elaboracin de perfs.
Tales dereitos poderanse exercer: destacadamente, a travs do formulario para o exercicio dos dereitos en materia de proteccin de datos persoais, que se pode cubrir na Sede Electrnica da UDC, no apartado de Outros trmites; ou mediante solicitude remitida (por correo postal ou a travs dos Rexistros presencial e da Sede electrnica da UDC)  Secretara Xeral, Reitora da Universidade da Corua, Ra Maestranza 9, 15001 de A Corua, ou ao correo electrnico [log in para visualizar], coa referencia "proteccin de datos", a travs dun escrito asinado achegando c
Jess Miguel Muoz Cantero
Catedrtico de Universidad
Dtor. Dpto. Didcticas Especficas y Mtodos de Investigacin y Diagnstico en Educacin
Universidad de A Corua
Facultad de Ciencias de la Educacin
Campus de Elvia S/N
15071 A Corua.
Galicia. Espaa.
Tlf. Institucional 881011799   Fax. 981167153
Grupo de investigacin GIACE (www.giace.udc.es<http://www.giace.udc.es/>)________________________________
De: Foro sobre Investigacion Educativa de la Asociacion AIDIPE <[log in para visualizar]> en nombre de Manuel Joaqun Salamanca Lpez <[log in para visualizar]>
Enviado: jueves, 8 de octubre de 2020 18:15
Para: [log in para visualizar] <[log in para visualizar]>
Asunto: [AIDIPE] CURSO MOOC: ESCRITURA Y DOCUMENTOS EN LA IBEROAMRICA COLONIAL (3 Edicin)

CURSO MOOC: ESCRITURA Y DOCUMENTOS EN LA IBEROAMRICA COLONIAL (3 Edicin)

26 de octubre de 2020 a 3 de enero de 2021. Plataforma MIRIADAX

COORDINADOR: Dr. Manuel Joaqun Salamanca Lpez (Universidad Complutense de Madrid)

PROFESORADO:

Dr. Silvio de Almeida Toledo Neto (Universidade de So Paulo)
Dra. Ada Arrieta lvarez (Pontificia Universidad Catlica del Per)
Dra. Maria do Rosrio Barbosa Morujo (Universidade de Coimbra)
Dr. Manuel Joaqun Salamanca Lpez (Universidad Complutense de Madrid)


DESCRIPCIN:

En el presente curso se realizar un recorrido terico-prctico a travs de los diferentes usos y prcticas escriturarios que tuvieron lugar en Iberoamrica durante el periodo colonial, de mano de disciplinas como la Paleografa, la Diplomtica, la Cronologa y la Sigilografa.
Los vdeos han sido grabados en castellano o en portugus, con subttulos en los respectivos idiomas, para el correcto seguimiento de los mismos.
A efectos de obtener el certificado acreditativo de la superacin del curso, debern aprobarse las actividades de evaluacin diseadas para cada uno de los mdulos temticos.

INFORMACIN E INSCRIPCIN:

Inscripcin gratuita. Los interesados debern registrarse en la plataforma Miriadax.

https://miriadax.net/web/escritura-y-documentos-en-la-iberoamerica-colonial-3-edicion-

Hay opcin de conseguir dos tipos de certificados: uno gratuito de participacin y otro de superacin que cuesta 40 euros. Acerca de esta cuestin: https://miriadax.net/faq?faqid=8635212

Para ms informacin: Manuel J. Salamanca Lpez ([log in para visualizar])

----------------
Prof.Dr. Manuel Joaqun Salamanca Lpez (Universidad Complutense de Madrid)

ATOM RSS1 RSS2