FISES Archivos

Foro sobre Fisica Estadistica

FISES@LISTSERV.REDIRIS.ES

Opciones: Vista Clásica

Use Monospaced Font
Por defecto enseñar Text Part
Esconda cabeceras de correo

Tema: [<< Primero] [< Prev] [Siguiente >] [Último >>]

Print Responder
X-imss-scores: Clean:57.22898 C:22 M:1 S:5 R:5
Sender: Foro sobre Fisica Estadistica <[log in para visualizar]>
X-imss-settings: Baseline:1 C:3 M:3 S:3 R:3 (0.0000 0.0000)
Date: Fri, 31 Mar 2006 10:44:36 +0200
MIME-version: 1.0
X-imss-result: Passed
Reply-To: Foro sobre Fisica Estadistica <[log in para visualizar]>
X-Virus-Scanned: amavisd-new 2.3.1 (20050509) at ub.edu
X-Originating-IP: 161.116.80.77
Content-transfer-encoding: 8bit
Received: by LISTSERV.REDIRIS.ES (LISTSERV-TCP/IP release 14.5) with spool id 28519763 for [log in para visualizar]; Fri, 31 Mar 2006 10:54:45 +0200 from relay.rediris.es (relay.rediris.es [130.206.1.53]) by chico.rediris.es (8.12.10/8.9.1) with ESMTP id k2V8ih8X016784 for <[log in para visualizar]>; Fri, 31 Mar 2006 10:44:43 +0200 (CEST) from mallol.ird.ub.es (mallol.ird.ub.es [161.116.100.104])by relay.rediris.es (8.12.11/8.11.1) with ESMTP id k2V8ighx008954for <[log in para visualizar]>; Fri, 31 Mar 2006 10:44:43 +0200 from mallol.ird.ub.es ([161.116.100.104] helo=localhost)by mallol.ird.ub.es with esmtp (Exim 4.51)id 1FPFF7-0005XE-A2for [log in para visualizar]; Fri, 31 Mar 2006 10:44:29 +0200 from mailscan.ird.ub.es ([161.116.100.74]) by localhost (mailscanfrom.ird.ub.es [161.116.100.104]) (amavisd-new, port 20024) with ESMTP id 05525-20 for <[log in para visualizar]>; Fri, 31 Mar 2006 10:44:29 +0200 (CEST) from espigol.ird.ub.es ([161.116.100.129])by mailscan.ird.ub.es with esmtp (Exim 4.32)id 1FPFFD-0002KO-Imfor [log in para visualizar]; Fri, 31 Mar 2006 10:44:35 +0200 from localhost (iuca.ird.ub.es [161.116.100.67]) by mail2.ub.edu (iPlanet Messaging Server 5.2 HotFix 1.21 (built Sep 8 2003)) with ESMTPA id <[log in para visualizar]>; Fri, 31 Mar 2006 10:44:37 +0200 (MEST) from 161.116.80.77 ( [161.116.80.77]) as user [log in para visualizar] by webmail5.ub.edu with HTTP; Fri, 31 Mar 2006 10:44:36 +0200
Content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Emisor: IGNACIO PAGONABARRAGA MORA <[log in para visualizar]>
User-Agent: Internet Messaging Program (IMP) 3.1
X-imss-version: 2.5
Parts/Attachments: text/plain (15 lines)
Hola Albert,

pel master de fisica computacinal hem de comenara a pensar en com organitzar la
carrega docent.
Pensoq ue es prudent que els 3 representants de la comissio de la ub ens veiem
abans de parlar amb els de la upc.
Quin es el teu claendari pel mes d'abril? Jo la setmana entrant soc a un
congres. A tu t'es possible que ens trobem la setmana del 10 d'abril? el
problema es que despres, del 18 al 28, torno a ser fora.
Atentament,
Ignacio

-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/

ATOM RSS1 RSS2