LEEME Archivos

Educacion Musical

LEEME@LISTSERV.REDIRIS.ES

Opciones: Vista Forum

Use Monospaced Font
Por defecto enseñar Text Part
Mostrar todas las cabeceras de correo

Mensaje: [<< Primero] [< Prev] [Siguiente >] [Último >>]
Tema: [<< Primero] [< Prev] [Siguiente >] [Último >>]
Autor: [<< Primero] [< Prev] [Siguiente >] [Último >>]

Print Responder
Subject:
Emisor:
Jesús Tejada <[log in para visualizar]>
Reply To:
Educacion Musical <[log in para visualizar]>
Fecha:
Mon, 7 Feb 2011 10:58:15 +0100
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (171 lines)
Estimad@s lister@s:

Adjunto información sobre las XV Jornadas de Educación Musical de Aulodia.

Saludos.

Jesús Tejada

_BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ _

“XV JORNADES SOBRE EDUCACIÓ MUSICAL”

26 i 27 de Febrer de 2011

Cognoms_________________________________ Nom 
_____________________________________ 
Adreça___________________________________

C.P. __________ Població ___________________ 
Telèfon__________________DNI______________ 
e­mail______________________________________

INSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ

*a) *Fer l'ingrés de la matrícula al compte: CAM

*2090 -0497-44 -0040006481 MOLT IMPORTANT: INDIQUEU EL VOSTRE NOM I 
COGNOMS *

*b) *Realitzar la inscripció abans del *_23 de Febrer_: -*Visitant la 
web: _www.aulodia.net _XV JORNADES SOBRE

*-*O enviant un sms al mòbil *655 22 09 75 *EDUCACIÓ MUSICAL 
especificant nom, cognoms i telèfon de contacte. La matrícula quedarà 
formalitzada quan confirmem l'ingrés del banc.

*_Les persones que no realitzen la inscripció dins _**del termini no 
rebran els materials dels tallers. *

Professió o activitat professional

Lloc de treball ____________________________________

�Primària �Secundària �Instituts �Universitat �Escola de �Escola

�Conservatori Magisteri de Música

�Altres

Situació administrativa:

�Funcionari definitiu �Contractat laboral �Provisional �Estudiant 
�Pràctiques � Interí

Soci d'Aulodia Si � No �

A l'arribada al curs entregar en la recepció:

El butlletí d’inscripció complimentat.

Còpia del rebut bancari de l'ingrés de la matrícula.

Aquesta activitat està en tràmits de reconeixement per la Conselleria 
d’Educació i Ciència i a efectes de sexenis, el Certificat d’assistència 
tindrà reconeguts els crèdits de formació per als professors que aporten 
l’original o còpia d’una nòmina del curs actual (Centres públics), 
original o còpia compulsada o confrontada de TC2 del curs actual 
(Centres privats), o còpia compulsada del llistat de la borsa de treball 
on figure el seu nom (en atur).

Inscripció socis i estudiants : *35 € *Inscripció no socis : *60 € *

*El preu inclou el material dels tallers. *

“LA MÚSICA ÈTNICA A L´EDUCACIÓ MUSICAL”

26 i 27 de febrer de 2011

Col·legi El Pilar.

Av. Blasco Ibáñez 35. València.

Col·laboren:


/La música ètnica a l´Educació Musical /

La música està present des dels orígens de l’ésser humà en totes les 
societats, i se’n troba d'alguna forma a totes les cultures conegudes.

Cada societat té unes característiques artístiques i, entre elles, 
musicals, pròpies que ens poden servir per aprofitar tota l'essència de 
la música des de diferents punts de vista. El cos és l'instrument més 
proper de tots els éssers vius. És el que cadascú sent primer i l'adequa 
al seu caràcter, sentiments i forma de relacionar-se. L'expressió 
corporal és un dels mitjans per produir música, ja que l’instrument és 
el propi cos de l’intèrpret, i també el camí utilitzat per expressar i 
comunicar emocions molt diverses. Però també ho és l'expressió 
instrumental i, gràcies a les varietats ètniques, podrem conèixer nous 
instruments de diferents parts del món o com poder construir-los i 
acostar-los als nostres alumnes.

En aquestes /XV JORNADES/, la música ètnica serà el centre d’interès a 
partir del qual hi podrem reflexionar, recordar i analitzar com 
d’important és tractar aquesta en l’educació musical, ja que ens 
permetrà parlar de termes tan importants com són la dansa, l’audició, 
l’expressió vocal, el llenguatge musical, l’educació de l’oïda i 
l’educació de la veu.

Sens dubte, també aquestes jornades ens faran reflexionar sobre la 
importància que té el professorat de música a l’hora de vetllar per 
bones postures i hàbits corporals dels seus alumnes, ampliar el seu 
repertori instrumental i donar a conèixer diferents manifestacions 
musicals presents arreu del món.

*Us esperem!!! *

*DISSABTE, 26 de febrer (matí) *

*_9:15 _*_Arribada i salutacions _

/Saló d’actes del Col·legi El Pilar /

*_10:00 _*_Conferència: _

*/“L'espai europeu d'Educació Superior i la configuració dels estudis de 
Música a la Universitat” /*

Ponents: MANUEL PÉREZ GIL i JESÚS TEJADA GIMÉNEZ Professors de l'Escola 
Universitària “Ausias March” de València.

*_12:30 _*_Concert: _*-Conjunt de l'IES SANCHIS GUARNER (Silla) 
Director: David Reig i Delhom *

*-Conjunt de l'IES JORDI DE SAN JORDI (València) Directora: Noelia 
Carrascosa *

*_14:00 _*_Dinar _

*DISSABTE, 26 de febrer (vesprada) *

Nota i nformativa: Portar roba i calçats còmodes per als tallers.

*_16:00 a 18:00 _*_Tallers: _*Grup A*:*/“Creació i experimentació 
sonora” /*/Prof. PAU BALLESTER. /*Grup B*:*/“Música i percussió 
africana” /*/Prof. DEMBEL FATY. /*Grup C*: */"Danses del món" /*/Prof. 
FCO. JAVIER MUELA. /

*_18:30 a 20:30 _*_Tallers: _*Grup A*:“*/Música i percussió africana” 
/*/Prof. DEMBEL FATY. /*Grup B*: */"Danses del món" /*/Prof. FCO. JAVIER 
MUELA. /*Grup C*: */“Creació i experimentació sonora” /*/Prof. PAU /

/BALLESTER. /

*DIUMENGE, 27 de febrer (matí) *

*_09:30 a 11'00 _*_Taller pràctic: _“*/Musit, la música tradicional de 
forma entenedora”. /*MUSIT: Aula-museu de música tradicional de Gilet.

*_11:30 a 13:30 _*_Tallers: _*Grup A*: */"Danses del món" /*/Prof. FCO. 
JAVIER MUELA. /*Grup B*: */“Creació i experimentació sonora” /*/Prof. 
PAU BALLESTER. /*Grup C*:“*/Música i percussió africana” /*/Prof. DEMBEL 
FATY. /

*_13:30 _*_Cloenda_: Entrega de Certificats.

----------------------------------------------------
Normas para el correcto uso del correo electrónico:
		http://www.rediris.es/mail/estilo.html
----------------------------------------------------

ATOM RSS1 RSS2