Estimad@s amig@s:

 Tengo el placer de adjuntar información sobre las próximas Jornadas de 
Educación Musical de Aulodia (Asociación de Maestros y Profesores de Ed. 
Musical de la Comunidad Valenciana). Esta es la décimo-tercera edición, 
lo que convierte a estas Jornadas en las más longevas de las ocurridas 
en este país. Es un evento a celebrar.
Las jornadas serán en castellano y consisten en una serie de ponencias y 
talleres prácticos. El tema de esta jornada es el canto.

Saludos.


 

 

*EL CANT A L´EDUCACIÓ MUSICAL*

* *


 28 de Febrer i 1 de Març de 2009

* *

*Col·legi El Pilar.                *

/Av Blasco Ibañez 35. València/. **


    El cant a l´Educació Musical

                 
                                     

      El cant és, per una banda, el mitjà menys artificiós de 
produir música, ja que l'instrument forma part del cos de l'intèrpret, 
i, per altra, el camí utilitzat per expressar i comunicar emocions tan 
diverses com l'amor, la pena, l'alegria, la tristesa...

 L'origen del cant és incert, es perd en els orígens de l'ésser humà, i 
se'n troba alguna forma a totes les cultures conegudes.

 

En aquestes /XIII JORNADES/, el cant serà el centre d'interès a partir 
del qual hi podrem reflexionar, recordar i analitzar com d'important és 
aquest en l'educació musical ja que ens permetrà traslladar-nos a 
parlar de termes tan importants com són la cançó, l' audició, 
l'expressió corporal, l'expressió vocal, el llenguatge musical, 
l'educació de l'oïda i l'educació de la veu.

 

Amb la cançó i el cant els xiquets/es, pre-adolescents i joves tenen el 
seu principal mitjà d'expressió musical. A més a més amb la pràctica del 
cant es constitueix una activitat de grup que requereix una actitud de 
respecte, col·laboració i valoració pel treball fet en comú. No es pot 
oblidar que cantant també es contribueix a enriquir vocabulari, el 
coneixement de costums i tradicions, d'autors i autores i països.

 

 Sens dubte, també aquestes jornades ens faran reflexionar sobre la 
importància que té el professorat de música a l'hora de vetllar per la 
bona emissió de la veu dels seus alumnes, principal element de 
comunicació amb les altres persones.

 

 

 

 

*Us esperem!!!*

_ _

_ _

_ _

*DISSABTE, 28 de Febrer (matí)*

_ _

*_9:15_*_ __Arribada i salutacions_

/Saló d'actes del Col·legi El Pilar/

/ /

*_10:00_*_ Conferència:_* *

*/"La veu, l'oïda i l'Educació Musical" /*Ponent: Enric X. Naval

*/ /*

*_12:00_*_ Pausa_

 

*_12:30 _*_Concert:* *_

*        * **

*- Cor del CEIP Verge del Carme (L'Eliana) *

*Directores: Xelo Carballo i Mayte Carreras*

* *

*- Cor del C. El Pilar (València)*

*Directora: Inma Palop*

*_14'00_*_ Dinar_

_ _

*DISSABTE, 28 de Febrer (vesprada)*

*Nota informativa:*

Portar roba i calçats còmodes per als tallers.

 

 

 

* *

*_ _*

*_ _*

*_ _*


*_16:00 a 18:00_*      _ __Tallers_*__*

 

Grup A: "*/Repertori vocal: ¡A Cantar!"/* Prof. Mª Carmen Jarillo.

                               

Grup B: */ "Direcció Coral. Aspectes tècnics al servei de la música"/* Prof. Mónica Perales.

* *

Grup C: */"La tècnica vocal al cant i la parla: practiquem 
estratègies"/* Prof. ENRIC X. NAVAL

*_ _*

*_18:30 a 20:30_**       *_Tallers_*__*

*_ _*

Grup A: */"La tècnica vocal al cant i la parla: practiquem 
estratègies"/* Prof. ENRIC X. NAVAL

 

 Grup B: "*/ Repertori vocal: ¡A Cantar ! "/*

 PROF. Mª CARMEN JARILLO.

 

 Grup C: */" Direcció Coral. Aspectes/*

*/ tècnics al servei de la músic/*

*/a "/*

 PROF. MÓNICA PERALES.                                          * *                              

*DIUMENGE, 1 de Març (matí)*

 

*_9:30 a 10:30  _*(Saló d'Actes*)__*

Presentació del llibre:

*/"Canta, toca i balla"/* de DAVID REIG

 

*_10:30 -- 11:00  _*_Pausa_

_Tallers_*__*

*_11:00 -- 13:00  _*

 

Grup A: */" Direcció Coral. Aspectes/*

*/ tècnics al servei de la música "/*

 PROF. MÓNICA PERALES

 

Grup B: */"La tècnica vocal al cant i la parla: practiquem 
estratègies/"* Prof. ENRIC X. NAVAL

 

Grup C: "*/Repertori Vocal: ¡ A Cantar ! "/*

 PROF. Mª CARMEN JARILLO.

 

*_13:15 _*_CLOENDA_: Entrega de Certificats

* *

* *

*PROFESSORAT*


  Enric Xavier Naval

Professor Superior de Clarinet. Professor de Direcció Coral. Professor de Secundària i Pedagog.

Director de diversos cors infantils i del "ORFEÓ JOSEP CLIMENT" d'Oliva. Ha col·laborat en diverses revistes científiques amb articles d'Educació Musical i de Musicologia.

*/Mónica Perales/**//*

Directora de l'Escola de Cant Coral La Nau de la Universitat de València 
i de l'Escola de Música Camp de Morvedre al Port de Sagunt.

Dirigeix els cursos d'estiu de Direcció Coral organitzats per AULA CORAL 
de VALÈNCIA i coordina el Cor FECOCOVA i els cursos de direcció de dita 
entitat.

*/Mª Carmen Jarillo/*

Professora d'Educació Musical en el CEIP "LA COMA". Directora de 
diversos cors escolars i fundadora de "Schola Cantorum" d' Aldaia. Ha 
realitzat diverses ponències sobre Educació Vocal; Educació Musical en 
 centres C.A.E.S. i Experiències Educatives amb alumnat d´ètnia gitana.

*/ David Reig/*

Professor de música en Secundària en l'IES Sanchis Guarner, Silla. 
Llicenciat en Pedagogia, professor de clarinet. Autor de publicacions 
diverses i Premi de la Conselleria d'Educació 2006 a la integració de 
temes transversals en el currículum pel treball "Blup i Blop".

 

*_BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ_**__*

* *

*"XIII JORNADES SOBRE **EDUCACIÓ MUSICAL"*

*28 de Febrer i 1 de Març de 2009***

* *

Cognoms _______________________________________

 

Nom ____________________________________________

 

Adreça _________________________________________

 

C.P. __________ Població _________________________

 

Telèfon__________________DNI_____________________

 

e-mail___________________________________________

 

Professió o activitat professional _________________

* *

Lloc de treball ___________________________________

* *

rPrimària   rUniversitat     rConservatori

	

rSecundària   rEscola de Magisteri**

	

rInstituts    rEscola de Música

rAltres**

* *

*Situació administrativa:*

* *

rFuncionari definitiu       rContractat laboral

rProvisional              rEstudiant

rPràctiques              r Interí 

      

 

*Soci d'Aulodia*    Si  r        No r


 * *

 

 

 

 

 

 

 


 *_INSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ_*

 

*a)* Fer l'ingrés de la matrícula al compte

CAM

*2090- 0497-44-0040006481*

*/INDIQUE EL VOSTRE NOM I COGNOMS/*

*(MOLT IMPORTANT )***

 

*b)* Realitzar la inscripció abans del *25 de Febrer:*

*  -* Visitant la web: *www.aulodia.com <http://www.aulodia.com/> **__*

*  - *O enviant un sms al *mòbil **685 50 81 80*  especificant nom, 
 cognoms i telèfon de contacte.

La matrícula quedarà formalitzada quan confirmem l'ingrés del banc.

*_Les persones que no _**_realitzen la inscripció dins del termini no 
rebran els materials dels tallers._*

 

A l'arribada al curs entregar en la recepció:

·     El butlletí d'inscripció complimentat.

·     Còpia del rebut bancari de l'ingrés de la matrícula.

·     Aquesta activitat està en tràmits de reconeixement per la 
Conselleria d'Educació i Ciència i a efectes de sexenis, el Certificat 
d'assistència tindrà reconeguts els crèdits de formació per als 
professors que aporten l'original o còpia d'una nòmina del curs actual 
(Centres públics), original o còpia compulsada o confrontada de TC2 del 
curs actual (Centres privats), o còpia compulsada del llistat de la 
borsa de treball on figure el seu nom (en atur).

 

 

 

Inscripció socis i estudiants :  * 35 EUR*

Inscripció no socis :          *60 EUR***

* *

*El preu inclou el material dels tallers*


----------------------------------------------------
Los artículos de LEEME son distribuidos gracias al apoyo y colaboración 
técnica de RedIRIS - Red Académica española - (http://www.rediris.es)
------------------------------------------------------