Infoling Revista Infoling en Facebook Infoling en Twitter

Moderador/a: Carlos Subirats (U. Autónoma Barcelona), Mar Cruz (U. Barcelona)
Editoras: Paloma Garrido (U. Rey Juan Carlos), Laura Romero (UB)
Programación, desarrollo: Marc Ortega (UAB)
Directoras/es de reseñas: Alexandra Álvarez (U. Los Andes, Venezuela), Yvette Bürki (U. Bern, Suiza), María Luisa Calero (U. Córdoba, España), Luis Cortés (U. Almería)
Asesoras/es: Maite Taboada (Simon Fraser U., Canadá), Isabel Verdaguer (UB), Gerd Wotjak (U. Leipzig, Alemania)
Asesor legal: Daniel Birba
Colaboradoras/es: Julia Bernd (Int'l Computer Science Institute, EE.UU), Miroslava Cruz (U. Autónoma del Estado de Morelos, México), Matthias Raab (UB), Antonio Ríos (UAB)

Con el patrocinio de:
Arco LibrosInfoling 3.29 (2014)
ISSN: 1576-3404

© Infoling 1996-2012. Reservados todos los derechos


Evento científico: IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català
Vic (España), del 4 al 5 de abril de 2014
(1ª circular)
URL: http://mon.uvic.cat/siec2014/
Información de: Simposi Vic <[log in to unmask]>
Compartir: Send to Facebook   Tweet this

View with English headings and Google-translated DescriptionDescripción

1. Presentació
El IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català és una continuació dels anteriors Simposis sobre l'ensenyament del català a no catalanoparlants duts a terme a la Universitat de Vic els anys 1981, 1991 i 2002. En els simposis anteriors es van trobar a Vic centenars de professionals que van analitzar l’evolució pedagògica en l’ensenyament de la llengua i els canvis en la situació sociolingüística de la nostra societat.
Més enllà de la mera raó cronològica, la necessitat de retrobar-se per valorar la situació de l'ensenyament de la llengua catalana avui i per apuntar les direccions que s'han de seguir en un futur és un motiu que justifica la celebració d'un IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català. També ho poden ser la vigència i la necessitat de revisió del que van ser temes centrals dels simposis anteriors, com ara els programes d'immersió, la relació entre coneixement i ús de la llengua o l’impacte de la tecnologia i les xarxes socials en l’ensenyament de llengües.

2. Objectius
El Simposi oferirà un espai de reflexió i de debat per tal d'assolir els objectius següents:
- Conèixer la situació actual de l'ensenyament del català en els diferents nivells educatius i als diferents territoris de parla catalana, així com les aportacions més actuals que ofereixen les diferents disciplines relacionades amb l'adquisició i l'aprenentatge de segones i terceres llengües.
- Intercanviar tota mena de recerques i d'experiències vinculades a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana.
- Apuntar noves línies d'actuació a partir de la reflexió i el debat.

3. Eixos, àmbits i orientacions

El IV Simposi s’organitzarà al voltant de conferències, ponències i comunicacions que giraran a l’entorn dels següents eixos temàtics:

1. Llengua, cultura, societat i polítiques educatives
2. Didàctica de la llengua
3. Adquisició i aprenentatge de llengües
4. Formació del professorat

Els àmbits d’estudi dels professionals a qui va dirigit el Simposi són:
1. Educació infantil i primària
2. Educació secundària, batxillerat i cicles formatius
3. Universitats: titulacions, serveis lingüístics i ensenyament del català a l’exterior
4. Formació no reglada: Consorci per a la Normalització Lingüística, serveis lingüístics, casals i entitats exteriors, formació de persones adultes i dinamització lingüística

Es convida les persones interessades a fer propostes de comunicacions que s’inscriguin en una de les orientacions següents:
1. Experiències innovadores i bones pràctiques
2. Recerques i reflexions


Matrícula:

El preu de la matrícula general és de 95€ fins al 10 de març i de 135€ a partir l’1 de març.

La segona circular ja està disponible al bloc del Simposi.

Per a més informació: http://mon.uvic.cat/siec2014/ o [log in to unmask]


Área temática: Adquisición del español como lengua primera (L1), Alteraciones del lenguaje, Español como lengua extranjera (ELE), Español como segunda lengua (EL2), Historia de la lingüística, Historiografía lingüística, Lingüística cognitiva, Pragmática, Psicolingüística, Sociolingüística, Técnicas de comunicación, Teorías lingüísticas

Entidades Organizadoras: Universitat de Vic. Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes / Centre d’Innovació i Formació en Educació; Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística; Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme; Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Universitats; Ajuntament de Vic; Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; Consorci per a la Normalització Lingüística; Institut Ramon Llull; Xarxa Vives d’Universitats

Contacto: Universitat de Vic <[log in to unmask]>

Programa

Poden trobar el programa del Simposi a http://mon.uvic.cat/siec2014/programa/Nº de información: 2

Información en la web de Infoling:
http://www.infoling.org/informacion/C563.html
Información previa:
http://www.infoling.org/search/eventos/ID/563/INF/1