=C3=A1ndez Socas (Universit=C3=A4t Leipzig)
Prof. Dr. Johannes Kabatek (Universit=C3=A4t Z=C3=BCrich)
Prof. Dr. Reinhard Kiesler (Universit= =C3=A4t W=C3=BCrzburg)
Prof. Dr. Andre Klump (Universit=C3=A4t Trier)
Pro= f. Dr. Mar=C3=ADa del Carmen Mellado Blanco (Universidade de Santiago de Compostela)
Prof. Dr. Fabio Mollica (Universit=C3=A0 degli Studi di Milano)
Dr. Ramona Schr=C3=B6pf (Fachhochschule Dortmund)
Prof. Dr. Bernd Sieberg (Universidade de Lisboa)
Dr. Encarnaci=C3=B3n Tabares Plasencia (Universit=C3=A4t Leipzig)
Prof. Dr. Aina Torrent-Lenzen (Fachhochschule K=C3=B6ln/Universit=C3=A4t Wien)

Comit= =C3=A9 organizador

Dr. habil. Ferran Robles i Sabater (Universitat de Val=C3=A8ncia). Coordinador acad=C3=A9mico.
Prof. Dr= =2E Daniel Reimann (Universit=C3=A4t Duisburg-Essen)
Prof. Dr. Ra=C3=BAl S=C3=A1nchez Prieto (Universidad de Salamanca)
Anna Gil Bisquert (Universitat de Val=C3=A8ncia). Secretaria.

Plazo de envío de propuestas: hasta el 15 de mayo de 2014
Notificación de contribuciones aceptadas: 15 de junio de 2014

Lengua(s) oficial(es) del evento: espa=C3=B1ol, alem=C3=A1n, portugu=C3=A9s,

N=C2=BA de informaci=C3=B3n:= 1

Informaci=C3=B3n en la web de Infoling:
http://www.infoling.org/informacion/C685.html