Print

Print


http://infoling.org/revista/index.php?r=3D30&utm_source=3DboletinIR=
&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail">aqu=C3=AD</a></p>
<table border=3D"0" bordercolor=3D"#000" style=3D"color:
#666666;background: none repeat scroll 0 0 #E4E4E4;width:100%">
<tr>
<td colspan=3D"4" style=3D"text-align:center;height:1px
!important;"></td>
</tr>
<tr>
  <td style=3D"width:1px !important;"></td>
  <td>
<table id=3D"boletin" border=3D"0" bordercolor=3D"#000" style=3D"color:
#666666;background-color:#FFF;width:100%;margin: 0;padding:0;"
cellpadding=3D"3" cellspacing=3D"3">
  =20
  <tr>
    <td colspan=3D"2">
      <div id=3D"logo" style=3D"background:
url(http://infoling.org/admin/boletin/assets/images/fondo.jpg) repeat
scroll -100px -250px #FFFFFF !important;
  height: 60px !important;
  margin: 5px 0 10px 5px !important;
  padding: 0 !important;">
      <a=20
href=3D"http://infoling.org/elies/?r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campai=
gn=3D09-2014&utm_medium=3Demail#IR"
style=3D"background-image: -moz-linear-gradient(right center , rgba(255,
255, 255, 0) 25%, #FFFFFF 75%) !important;
        background-image: -webkit-linear-gradient(right center
, rgba(255, 255, 255, 0) 25%, #FFFFFF 75%) !important;
        background-image: -o-linear-gradient(right center ,
rgba(255, 255, 255, 0) 25%, #FFFFFF 75%) !important;
        background-image: linear-gradient(right center ,
rgba(255, 255, 255, 0) 25%, #FFFFFF 75%) !important;
  display: block !important;
  height: 90px !important;">
<img style=3D"height: 60px !important;
  margin-left: 10px !important;
  margin-top: 10px !important;
  width: 400px !important;" border=3D"0" align=3D"left" alt=3D"Image by
Hay Kranen / CC-BY"
src=3D"http://delicious.uab.es/infoling2/img/infolingRevista4.png">
</a>
      </div></td>
  </tr>
  <tr><td colspan=3D"2" style=3D"text-align: center"><h4
style=3D"font-size: 15px;margin:0px !important">Septiembre de
2014</h4></td><tr>
  <tr>
    <td class=3D"mainContent" style=3D"padding: 0 10px;width: 100%;">
      <table width=3D"192" align=3D"right" style=3D"margin-left:15px;
margin-bottom: 15px;font-size: 14px;">
        <tr><td style=3D"vertical-align:top">
          <div class=3D"indice" style=3D"border: 1px #E0E0E0
solid;
              -webkit-border-radius: 4px;
              -moz-border-radius: 4px;
              border-radius: 4px;">
                  <ul style=3D"padding: 0 !important;
              margin: 0 !important;" ><li
style=3D'list-style:none;margin: 0 !important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DResenas=
&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'Rese=C3=B1as'>Rese=C3=B1as</a></li><li style=3D'list-style:none;ma=
rgin: 0
!important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DLibros&=
utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'Novedades bibliogr=C3=A1ficas'>Novedades
bibliogr=C3=A1ficas</a></li><li style=3D'list-style:none;margin: 0
!important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DTesis&u=
tm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'Tesis doctorales'>Tesis doctorales</a></li><li
style=3D'list-style:none;margin: 0 !important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DRevista=
s&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'Revistas'>Revistas</a></li><li style=3D'list-style:none;margin: 0
!important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DContrib=
ucionesRevistas&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3D=
email'
title=3D'Petici=C3=B3n de contribuciones (revistas)'>Petici=C3=B3n de
contribuciones (revistas)</a></li><li style=3D'list-style:none;margin: 0
!important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DEventos=
&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'Eventos'>Eventos</a></li><li style=3D'list-style:none;margin: 0
!important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DContrib=
ucionesEventos&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3De=
mail'
title=3D'Petici=C3=B3n de contribuciones (eventos)'>Petici=C3=B3n de
contribuciones (eventos)</a></li><li style=3D'list-style:none;margin: 0
!important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DCursos&=
utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'Cursos'>Cursos</a></li><li style=3D'list-style:none;margin: 0
!important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DRecurso=
s&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'Recursos ling=C3=BC=C3=ADsticos'>Recursos ling=C3=BC=C3=ADsticos</=
a></li><li
style=3D'list-style:none;margin: 0 !important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DOfertas=
Trabajo&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'Ofertas de trabajo'>Ofertas de trabajo</a></li><li
style=3D'list-style:none;margin: 0 !important;
  padding: 0 !important;'><a style=3D'color: #954E25
!important;text-decoration: none !important;border-top: 1px solid
#E0E0E0;
  display: block;
  line-height: 20px;
  padding: 8px 10px; '=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DAyudas&=
utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'Ayudas'>Ayudas</a></li></ul>
          </div>
          </td>
        </tr>
      =20
      </table>
      <div class=3D"bloque" style=3D"border:
0;padding-top:15px;font-size: 14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px
!important">Rese=C3=B1as</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DResenas&id=3D216&=
r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
            Rodr=C3=ADguez Mu=C3=B1oz, Francisco J. Rese=C3=B1a=
 de
Gallardo Pa=C3=BAls, Beatriz; Hern=C3=A1ndez Sacrist=C3=A1n, Carlos. 2013=
=2E
<i>Ling=C3=BC=C3=ADstica cl=C3=ADnica</i>. <i>Un enfoque funcional sobre la=
s
alteraciones del lenguaje</i>. Madrid:
 Arco Libros</a></li><li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin:
0 !important'><a style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium
none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DResenas&id=3D183&=
r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
            B=C3=BCrki, Yvette. Rese=C3=B1a de G=C3=B3mez, Rosa=
rio;
Molina Martos, Isabel, eds. 2013. <i>Variaci=C3=B3n ye=C3=ADsta en el mundo
hisp=C3=A1nico</i>. Madrid/Frankfurt:
 Iberoamericana/Vervuert</a></li>
  </ul>
  </div>
<hr style=3D"border:0;border-bottom: 1px #E6E6E6 solid;
  margin-bottom: 0px !important;
  padding-bottom: 5px;height: 0;"/>
<div class=3D"bloque" style=3D"border: 0;padding-top:15px;font-size:
14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px
!important">Novedades bibliogr=C3=A1ficas</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DLibros&id=3D1027&=
r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>G=
=C3=B3mez
Torrego, Leonardo; Robles =C3=81vila, Sara. 2014. <i>Transgresiones
idiom=C3=A1ticas en el lenguaje de la publicidad</i>. Madrid:
C=C3=A1tedra</a></li><li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0
!important'><a style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium
none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DLibros&id=3D1025&=
r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>Ba=
rtol
Hern=C3=A1ndez, Jos=C3=A9 Antonio; =C3=81lvarez Tejedor, Antonio; Morala
Rodr=C3=ADguez, Jos=C3=A9 Ram=C3=B3n, eds. 2014. <i>Los Cartularios de
Valpuesta</i>. Salamanca: Luso Espa=C3=B1ola de Ediciones</a></li><li
style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DLibros&id=3D1026&=
r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>Pr=
ieto
Garc=C3=ADa-Seco, David. 2014. <i>Cuatro siglos de lexicograf=C3=ADa
espa=C3=B1ola</i>. A Coru=C3=B1a: Universidade da Coru=C3=B1a, Servizo de
Publicaci=C3=B3ns</a></li>
  </ul>
    <span class=3D"verMas" style=3D"display: inline-block;
  float: left;
  font-size: 13px;
  margin-right: 30px;"><span class=3D"icono irADerecha"
style=3D"background:
url(http://delicious.uab.es/infoling2/img/icons.png) no-repeat scroll
-10px 4px #FFFFFF;
  display: inline-block;
  height: 16px;
  margin-right: 2px;
  width: 13px;"></span><a style=3D'text-decoration:none;color:
#0C4073;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DLibros&=
utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'M=C3=A1s informaci=C3=B3n'>M=C3=A1s informaci=C3=B3n</a></span>
  </div>
<br />
<hr style=3D"border:0;border-bottom: 1px #E6E6E6 solid;
  margin-bottom: 0px !important;
  padding-bottom: 5px;height: 0;"/>
<div class=3D"bloque" style=3D"border: 0;padding-top:15px;font-size:
14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px !important">Tesis
doctorales</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DTesis&id=3D129&r=
=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
      Burgos, Diego A.. 2014. <i>Towards an image-term
co-occurence model for multilingual terminology alignment and
cross-language image indexing</i>. Universidad Pompeu Fabra</a></li>
  </ul>
  </div>
<hr style=3D"border:0;border-bottom: 1px #E6E6E6 solid;
  margin-bottom: 0px !important;
  padding-bottom: 5px;height: 0;"/>
<div class=3D"bloque" style=3D"border: 0;padding-top:15px;font-size:
14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px
!important">Revistas</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DRevistas&id=3D327=
&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
      <i>L=C3=ADnguas Ind=C3=ADgenas Americanas</i> 14</a></li><li
style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DRevistas&id=3D326=
&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
      <i>Journal of Spanish Language Teaching</i>
1:1</a></li><li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0
!important'><a style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium
none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DRevistas&id=3D325=
&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
      <i>Estudios de Ling=C3=BC=C3=ADstica del Espa=C3=B1ol</i> 35</a=
></li>
  </ul>
  </div>
<hr style=3D"border:0;border-bottom: 1px #E6E6E6 solid;
  margin-bottom: 0px !important;
  padding-bottom: 5px;height: 0;"/>
<div class=3D"bloque" style=3D"border: 0;padding-top:15px;font-size:
14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px
!important">Petici=C3=B3n de contribuciones (revistas)</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DContribucionesRev=
istas&id=3D199&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_med=
ium=3Demail'>
              <i>Studia Iberystyczne</i> 14</a></li><li
style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DContribucionesRev=
istas&id=3D198&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_med=
ium=3Demail'>
              <i>Lengua y Migraci=C3=B3n / Language and
Migration</i> 7:1</a></li><li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important;
margin: 0 !important'><a style=3D'color: #954E25 !important;outline:
medium none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DContribucionesRev=
istas&id=3D196&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_med=
ium=3Demail'>
              <i>Signos Ling=C3=BC=C3=ADsticos</i>
10:20</a></li>
  </ul>
    <span class=3D"verMas" style=3D"display: inline-block;
  float: left;
  font-size: 13px;
  margin-right: 30px;"><span class=3D"icono irADerecha"
style=3D"background:
url(http://delicious.uab.es/infoling2/img/icons.png) no-repeat scroll
-10px 4px #FFFFFF;
  display: inline-block;
  height: 16px;
  margin-right: 2px;
  width: 13px;"></span><a style=3D'text-decoration:none;color:
#0C4073;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DContrib=
ucionesRevistas&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3D=
email'
title=3D'M=C3=A1s informaci=C3=B3n'>M=C3=A1s informaci=C3=B3n</a></span>
  </div>
<br />
<hr style=3D"border:0;border-bottom: 1px #E6E6E6 solid;
  margin-bottom: 0px !important;
  padding-bottom: 5px;height: 0;"/>
<div class=3D"bloque" style=3D"border: 0;padding-top:15px;font-size:
14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px
!important">Eventos</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DEventos&id=3D757&=
r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'><i=
>Tercer
Congreso Internacional de Correctores de Textos</i>. UniCo, la Uni=C3=B3n
de Correctores</a></li><li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important;
margin: 0 !important'><a style=3D'color: #954E25 !important;outline:
medium none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DEventos&id=3D754&=
r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'><i=
>VII
Coloquio Costarricense de Lexicograf=C3=ADa: de la teor=C3=ADa a la pr=C3=
=A1ctica
lexicogr=C3=A1ficas</i>. Universidad de Costa Rica; Instituto de
Investigaciones Ling=C3=BC=C3=ADsticas; Programa Estudios de Lexicograf=C3=
=ADa
(ELEXHIC=C3=93S)</a></li><li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin:
0 !important'><a style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium
none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DEventos&id=3D749&=
r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'><i=
>Congreso
Internacional (Des)Cortes=C3=ADa: express=C3=A3o de cultura(s)?</i>.
Universidade Cruzeiro do Sul</a></li>
  </ul>
    <span class=3D"verMas" style=3D"display: inline-block;
  float: left;
  font-size: 13px;
  margin-right: 30px;"><span class=3D"icono irADerecha"
style=3D"background:
url(http://delicious.uab.es/infoling2/img/icons.png) no-repeat scroll
-10px 4px #FFFFFF;
  display: inline-block;
  height: 16px;
  margin-right: 2px;
  width: 13px;"></span><a style=3D'text-decoration:none;color:
#0C4073;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DEventos=
&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'M=C3=A1s informaci=C3=B3n'>M=C3=A1s informaci=C3=B3n</a></span>
  </div>
<br />
<hr style=3D"border:0;border-bottom: 1px #E6E6E6 solid;
  margin-bottom: 0px !important;
  padding-bottom: 5px;height: 0;"/>
<div class=3D"bloque" style=3D"border: 0;padding-top:15px;font-size:
14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px
!important">Petici=C3=B3n de contribuciones (eventos)</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DContribucionesEve=
ntos&id=3D758&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medi=
um=3Demail'><i>V
Coloquio internacional sobre la Ense=C3=B1anza del Espa=C3=B1ol en Quebec</=
i>.
McGill University; Universit=C3=A9 de Montr=C3=A9al; Universit=C3=A9 de Qu=
=C3=A9bec =C3=A0
Montr=C3=A9al (UQ=C3=80M); Agregadur=C3=ADa de Educaci=C3=B3n de la Embajad=
a de
Espa=C3=B1a; Concordia University; Asociaci=C3=B3n de Profesores de Espa=C3=
=B1ol
de Quebec (APEQ); Centro de Recursos del Espa=C3=B1ol</a></li><li
style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DContribucionesEve=
ntos&id=3D751&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medi=
um=3Demail'><i>XXXIII
Congreso Internacional de la Asociaci=C3=B3n Espa=C3=B1ola de Ling=C3=BC=C3=
=ADstica
Aplicada</i>. AESLA</a></li><li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important;
margin: 0 !important'><a style=3D'color: #954E25 !important;outline:
medium none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DContribucionesEve=
ntos&id=3D755&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medi=
um=3Demail'><i>I
Jornadas de Iniciaci=C3=B3n a la Investigaci=C3=B3n Ling=C3=BC=C3=ADstica</=
i>.
Universidad de Extremadura</a></li>
  </ul>
    <span class=3D"verMas" style=3D"display: inline-block;
  float: left;
  font-size: 13px;
  margin-right: 30px;"><span class=3D"icono irADerecha"
style=3D"background:
url(http://delicious.uab.es/infoling2/img/icons.png) no-repeat scroll
-10px 4px #FFFFFF;
  display: inline-block;
  height: 16px;
  margin-right: 2px;
  width: 13px;"></span><a style=3D'text-decoration:none;color:
#0C4073;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DContrib=
ucionesEventos&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3De=
mail'
title=3D'M=C3=A1s informaci=C3=B3n'>M=C3=A1s informaci=C3=B3n</a></span>
  </div>
<br />
<hr style=3D"border:0;border-bottom: 1px #E6E6E6 solid;
  margin-bottom: 0px !important;
  padding-bottom: 5px;height: 0;"/>
<div class=3D"bloque" style=3D"border: 0;padding-top:15px;font-size:
14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px
!important">Cursos</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DCursos&id=3D525&r=
=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
      Metodolog=C3=ADa Pr=C3=A1ctica para la Ense=C3=B1anza en L=C3=
=ADnea de
Lenguas Extranjeras. Universidad Nacional de Educaci=C3=B3n a
Distancia</a></li><li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0
!important'><a style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium
none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DCursos&id=3D521&r=
=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
      Especialista Universitario en Traducci=C3=B3n Jur=C3=ADdica
Ingl=C3=A9s-Espa=C3=B1ol. Universidad de Alicante</a></li><li style=3D'padd=
ing:0
0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a style=3D'color: #954E25
!important;outline: medium none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DCursos&id=3D520&r=
=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
      An=C3=A1lisis y Ense=C3=B1anza de la Gram=C3=A1tica. Fundaci=C3=
=B3n Jos=C3=A9
Ortega y Gasset-Gregorio Mara=C3=B1=C3=B3n</a></li>
  </ul>
    <span class=3D"verMas" style=3D"display: inline-block;
  float: left;
  font-size: 13px;
  margin-right: 30px;"><span class=3D"icono irADerecha"
style=3D"background:
url(http://delicious.uab.es/infoling2/img/icons.png) no-repeat scroll
-10px 4px #FFFFFF;
  display: inline-block;
  height: 16px;
  margin-right: 2px;
  width: 13px;"></span><a style=3D'text-decoration:none;color:
#0C4073;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&r=3D30&seccion=3DCursos&=
utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'
title=3D'M=C3=A1s informaci=C3=B3n'>M=C3=A1s informaci=C3=B3n</a></span>
  </div>
<br />
<hr style=3D"border:0;border-bottom: 1px #E6E6E6 solid;
  margin-bottom: 0px !important;
  padding-bottom: 5px;height: 0;"/>
<div class=3D"bloque" style=3D"border: 0;padding-top:15px;font-size:
14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px
!important">Recursos ling=C3=BC=C3=ADsticos</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DRecursos&id=3D148=
&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
            PHOIBLE Online: Repository of
cross-linguistic phonological inventory data</a></li><li
style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DRecursos&id=3D147=
&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
            Bolet=C3=ADn de la Asociaci=C3=B3n Mexicana de
Ling=C3=BC=C3=ADstica Aplicada (AMLA)</a></li>
  </ul>
  </div>
<hr style=3D"border:0;border-bottom: 1px #E6E6E6 solid;
  margin-bottom: 0px !important;
  padding-bottom: 5px;height: 0;"/>
<div class=3D"bloque" style=3D"border: 0;padding-top:15px;font-size:
14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px !important">Ofertas
de trabajo</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DOfertasTrabajo&id=
=3D113&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Dem=
ail'>
      Assistant Professor. University of Tennessee-Knoxville.
Knoxville, TN</a></li><li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin:
0 !important'><a style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium
none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DOfertasTrabajo&id=
=3D112&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Dem=
ail'>
      Associate Professor. Lamar University.
Beaumont</a></li><li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0
!important'><a style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium
none;text-decoration: none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DOfertasTrabajo&id=
=3D111&r=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Dem=
ail'>
      Assistant Professor. University of South Carolina.
Columbia, South Carolina</a></li>
  </ul>
  </div>
<div class=3D"bloque" style=3D"border: 0;padding-top:15px;font-size:
14px;">
    <h4 style=3D"font-size: 15px;margin-top:0px
!important">Ayudas</h4>
    <ul class=3D"listado" style=3D"list-style: none outside none;
  margin: 0 0 5px 0;
  padding: 0 !important;">
  <li style=3D'padding:0 0 7px 0 !important; margin: 0 !important'><a
style=3D'color: #954E25 !important;outline: medium none;text-decoration:
none !important;'=20
href=3D'http://infoling.org/elies/index.php?t=3Dir&info=3DAyudas&id=3D44&r=
=3D30&utm_source=3DboletinIR&utm_campaign=3D09-2014&utm_medium=3Demail'>
      Cultura y Literatura</a></li>
  </ul>
  </div>
<hr style=3D"border:0;border-bottom: 1px #E6E6E6 solid;
  margin-bottom: 0px !important;
  padding-bottom: 5px;height: 0;"/>

    </td>
  </tr>
</table>
</td>
<td style=3D"width:1px !important;"></td>
</tr>
<tr><td colspan=3D"4" style=3D"text-align:center;height:1px
!important;"></td></tr>
</table>